Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Πλοήγηση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ανά Τίτλο

Πλοήγηση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ανά Τίτλο

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • ΤΣΕΒΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ (2931) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2022-05)
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία εξετάζεται η συνύπαρξη του time sensitive networking με τα 5G δίκτυα. Αρχικά παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των γενιών των ασύρματων δικτύων από το 1G στο 5G. Στην συνέχεια γίνεται εκτεταμένη ...
 • Ντούλε, Εμμανουέλα Α.Μ. 1998 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός δικτυακού τόπου που θα υλοποιεί ολοκληρωμένο σύστημα για την παρουσίαση ταξιδιωτικών προορισμών, άλλα και δραστηριοτήτων που θα μπορεί ο χρήστης να συμμετέχει ανάλογα ...
 • Χαχαλάς, Θεόφραστος Α.Μ. 0346 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσουμε τις δυνατότητες αξιοποίησης του Ubiquitous Computing αλλά και τους κινδύνους και περιορισμούς που υπάρχουν από τη χρήση τους. Επιπλέον θα αναζητήσουμε ...
 • ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ(2885) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021-06)
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των τεχνολογιών Docker, Flask, Python καθώς η υλοποίηση μίας εφαρμογής μέσω αυτών των τεχνολογιών. Η εφαρμογή έχει στόχο την δημιουργία μίας πλατφόρμας, στην οποία ...
 • Μπισάνη, Γκραντιόλα; Σελλά, Αέρντα (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017)
  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια πλήρης περιγραφή της εργασίας όσον αφορά το θέμα της, τους στόχους που επιδιώκει να καλύψει καθώς επίσης και τη δομή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στις υπηρεσίες του ...
 • Τσιόγκα, Μαρία Α.Μ. 0876; Κουφουδάκης, Κωνσταντίνος Α.Μ. 14392 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
 • ΤΣΙΟΓΚΑ, ΜΑΡΙΑ (0876); ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (14392) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021-11)
 • Ακριβός, Μάριος Α.Μ.1638; Κορκοντζήλας, Ιωάννης Α.Μ.1717 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στο επιστημονικό αντικείμενο της μηχανικής όρασης. Με τον όρο μηχανική όραση εννοούμε την προσπάθεια εξομοίωσης της ανθρώπινης όρασης από κάποια συσκευή, όπως ένα ρομπότ ή άλλο ...
 • ΑΡΓΥΡΑΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ(1873); ΧΑΛΔΕΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2067) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021-11)
  Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία προχωρήσαμε στην μελέτη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα, την κατηγορία της μηχανικής όρασης (Computer Vision). Μετά την καταγραφή της απαραίτητης θεωρίας, προχωρήσαμε ...
 • ΒΑΡΕΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (1882) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-10)
  Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την κατανόηση της έννοιας τών αλγορίθμων σε μοντέλα διαχείρισης γνώσης και τις εφαρμογές τους με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη διδασκαλία και μάθηση. Επίσης έχει σαν στόχο τη ...
 • Σαμαρά, Βασιλική (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Κύριος σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή και η ανάλυση των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό ομοιότητας εννοιών σε ετερογενή μοντέλα πληροφοριών, καθώς και η μελέτη αλγορίθμων ταιριάσματος ...
 • Γεωργαλάς, Στυλιανός, 2097; Κορώνης, Λάμπρος, 2146 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-12)
  Αντικείμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η Κρυπτογραφία και η εξέλιξη της. Ειδικότερα, θα μελετηθεί η ιστορική αναφορά της εμφάνισης της κρυπτογραφίας με έμφαση στην σύγχρονη εποχή και στους κώδικες κρυπτογράφησης ...
 • Σκορδάς, Παναγιώτης Α.Μ. 2223 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
  Στην παρούσα πτυχιακή θα γίνει αναφορά στην Εθνική Στρατιγική και την Εθνική Αρχιτεκτονική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στη χώρα μας. Θα παραουσιαστούν καλές πρακτικές ΕΣΜ στην Ελλάδα και διεθνώς, θα αναφερθούν οι ...
 • Μήλας, Ανδρέας Α.Μ. 0502 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018-05)
  Η πτυχιακή μου εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Ο χωρισμός αυτός έχει προέλθει μετά από μελέτη για την καλύτερη κι ευκολότερη ανάγνωση αυτής της πτυχιακής εργασίας από τον οποιονδήποτε. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται ...
 • Ζουλούμης, Παναγιώτης Α.Μ. 1383; Μπερερής, Χρήστος Α.Μ. 1048 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και εφαρμογή κανόνων και θεωρίας για τη δημιουργία ενός διαδραστικού παιχνιδιού. Το παιχνίδι το οποίο αφορά η εργασία αυτή, είναι ο γνωστός σε όλους μας Ναρκαλιευτής. Η υλοποίηση ...
 • ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2862) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021-11)
  Στην σημερινή εποχή των γρήγορων ρυθμών, των διαφόρων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και των αυξημένων αναγκών στον εργασιακό τομέα, ο τομέας της τεχνολογίας έχει κάνει αισθητή τη παρουσία του σε κάθε πτυχή της ...
 • ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ (2254); ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ (1602) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2022-02)
  Ζούμε σε μια εποχή τεχνολογικής επανάστασης όπου οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να αντιληφθούν τη σημασία των αισθητήρων στη ζωή μας. Καθώς η τεχνολογία διαρκώς εξελίσσεται οι αισθητήρες μέρα με τη μέρα μπαίνουν πιο ...
 • Μπακλέσης, Δημήτριος Α.Μ. 1978 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019-04)
 • Σκαρπέτα, Μαριλίνα; Μυλωνά, Χριστίνα (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016-04)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα κατανοήσουµε την έννοια της «ποιότητας λογισµικού» και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Κατανόηση της έννοιας «ποιότητα λογισµικού» και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Γνωριµία ...
 • Πυλαρινός, Δημήτριος Α.Μ. 0481 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017)
  Η συγκεκριμένη μελέτη, παρουσιάζει αναλυτικά την απόδοση των ιστοσελίδων σε Smartphones και Tablets, αξιοποιώντας μια από τις πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες της JavaScript, την jQuery. Η εμπειρική ανάλυση, υλοποιήθηκε με τη ...

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου