Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Αθανασούλης, θεόδωρος
dc.contributor.author Κοτσαρίδης, Φιλοκτήτης
dc.date.accessioned 2022-02-01T09:30:00Z
dc.date.available 2022-02-01T09:30:00Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9908
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στα πλαίσια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου Κουτσογιάννη. Σκοπός της εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας με επίκεντρο την ασφάλεια του ασθενή κατά την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση με τη χρήση φυσικών μέσων, καθώς επίσης τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η λανθασμένη χρήση τους. Στο γενικό μέρος, ο αναγνώστης εισάγεται στις έννοιες της επιστήμης της φυσικοθεραπείας, της φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης, της ασφάλειας του ασθενή, των φυσικών μέσων και των ειδών τους, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης κατανόηση των εννοιών αυτών και ως εκ τούτου να γίνει ομαλότερη η εισαγωγή στο ειδικό μέρος. Στο ειδικό μέρος, γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στα θέματα ασφαλείας που ανακύπτουν κατά την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση με τη χρήση των φυσικών μέσων, αναλύονται οι ενδείξεις και αντενδείξεις αυτών, καθώς επίσης και οι προφυλάξεις που είθισται να υιοθετούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται μια κουλτούρα ασφαλείας. Μεθοδολογία: Η ανασκόπηση αυτή περιλαμβάνει τη διερεύνηση βιβλιογραφίας και επιστημονικών άρθρων, φυσιοθεραπευτικού και ιατρικού περιεχομένου, με σκοπό την καταγραφή ερευνητικών δεδομένων αναφορικά με την ασφάλεια του ασθενή κατά την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση με τη χρήση φυσικών μέσων. Ειδικότερα, πληροφορίες αντλήθηκαν από έγκυρες διεθνείς επιστημονικές πηγές και ερευνητικές μελέτες, όπως η ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Pubmed», « Google Scholar», « Medline», «Research Gate», «Academia Edu» και «Science Direct», στην Αγγλική γλώσσα, όπου καταχωρήθηκαν λέξεις οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια με τα προαναφερθέντα ζητούμενα. Συμπέρασμα: Σύμφωνα με την παρούσα ανασκόπηση προκύπτει πως η χρήση των αναφερθέντων φυσικών μέσων, εφόσον γίνει με το σωστό τρόπο, τηρηθούν οι προφυλάξεις, ληφθούν υπόψη οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις από τους επαγγελματίες φυσικοθεραπείας και εφαρμοστούν κατάλληλα στον ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες των παθήσεων του, τότε δεν τίθεται θέμα περί ασφάλειας. Βέβαια, τα ανεπιθύμητα συμβάντα είναι αναπόφευκτα στο σύστημα υγείας και τα λάθη ανθρώπινα, συνεπώς οι επαγγελματίες φυσικοθεραπείας θα πρέπει να συνειδητοποιούν ότι έχουν ως χρέος να διευκολύνουν την κουλτούρα εντοπισμού και αναφοράς σφάλματος αντί να προσάπτουν αυθαίρετες ευθύνες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τόσο τους ατομικούς όσο και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και να προάγουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα ασφάλειας των ασθενών el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ασφάλεια ασθενή el
dc.subject patient safety el
dc.subject Φυσικοθεραπεία el
dc.subject physical therapy el
dc.subject φυσικά μέσα el
dc.subject physical agent modalities el
dc.subject ενδείξεις el
dc.subject indications el
dc.subject αντενδείξεις el
dc.subject contraindications el
dc.subject φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση el
dc.subject physiotherapy rehabilitation el
dc.title ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ el
dc.title.alternative PATIENT SAFETY IN REHABILITATION USING PHYSICAL AGENT MODALITIES: A LITERATURE REVIEW el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου