Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΧΕΛΜΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (7066)
dc.date.accessioned 2021-10-11T07:05:07Z
dc.date.available 2021-10-11T07:05:07Z
dc.date.issued 2021-09
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9610
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς 3 κυψελωτών υλικών με χρήση του κώδικα ANSYS 18.1 APDL και στην σύγκριση των αποτελεσμάτων με αντίστοιχα από μελέτη από την ανοιχτή βιβλιογραφία. Η ανάπτυξη του θέματος γίνεται σε 6 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια συνοπτική αναφορά στον κόσμο των υλικών, στις κατηγορίες που αυτά χωρίζονται, τεχνικά υλικά, composite materials (σύνθετα υλικά), advanced materials (προηγμένα υλικά) και metamaterials (μετά-υλικά) Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα σύνθετα υλικά και πως αυτά οδήγησαν σε μια επανάσταση στον κόσμο των υλικών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα προηγμένα υλικά, των οποίων οι ιδιότητες και δυνατότητες πολλές φορές υπερβαίνουν τις αντίστοιχες των συνθέτων υλικών. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε μια νέας κατηγορία υλικών που ακούει στο όνομα metamaterials (μετά υλικά), το οποίο δηλώνει ότι αυτή η κατηγορία υπερβαίνει τις δυνατότητες των προαναφερθέντων υλικών. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή των πεπερασμένων στοιχείων και περιγραφή του γραφικού περιβάλλoντος του προγράμματος ΑNSYS 18.1 APDL. Στο έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει αρχικά την περιγραφή του αντικειμένου της παρούσας πτυχιακής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία ανάπτυξης του των μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων των υλικών που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία και η αριθμητική προσομοίωσή τους μέσω των εντολών του ANSYS 18.1 APDL. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και σύγκριση των αποτελεσμάτων με την αρχική μελέτη από τη βιβλιογραφία. Ενώ στην συνέχεια παρουσιάζονται προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος της παρούσας πτυχιακής. Τέλος στο παράρτημα εμφανίζονται οι κώδικες που γράφτηκαν για τα υλικά . el
dc.language.iso el_GR el
dc.title ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου