Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Στατιστική επεξεργασία με μεθόδους παλινδρόμησης σε δεδομένα προβλημάτων μηχανικών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
dc.contributor.author ΜΑΡΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (7898)
dc.contributor.author ΜΠΑΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (7899)
dc.date.accessioned 2021-09-22T08:52:42Z
dc.date.available 2021-09-22T08:52:42Z
dc.date.issued 2021-08
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9553
dc.description.abstract Ο όρος “στατιστική” καθιερώθηκε από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γοττίγγης Gottfried Αchenwall (1719 – 1772 ) και παράγεται από τη λατινική λέξη “status” η οποία σημαίνει “κράτος”. Η στατιστική θεωρείται μία επιστήμη η οποία ασχολείται με τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων με στόχο τη λήψη ορθών αποφάσεων. Οι κυριότεροι μέθοδοι συλλογής στατιστικών δεδομένων είναι η απογραφή και η δειγματοληψία. Η απογραφή συνιστάται στη καταγραφή όλων των στοιχείων του πληθυσμού, ενώ η δειγματοληψία συνιστάται στη συλλογή στατιστικών δεδομένων μόνο από ένα τμήμα του στατιστικού πληθυσμού που θέλουμε να διερευνήσουμε. Για καλύτερη εξέταση των δεδομένων η στατιστική εφαρμόζει κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί ονομάζονται, παράμετροι θέσεως, και παράμετροι διασποράς. Οι παράμετροι θέσεως είναι, η διάμεσος, τα τεταρτημόρια, τα δεκατημόρια, τα εκατοστημόρια και η επικρατούσα τιμή. Και οι παράμετροι διασποράς είναι το εύρος, το ημιενδοτεταρτημοριακό εύρος, η μέση απόκλιση, η τυπική απόκλιση, και ο συντελεστής μεταβατικότητας. Σε περίπτωση που έχουμε δυσμετάβλητους ή πολυμετάβλητους στατιστικούς πληθυσμούς χρησιμοποιούμε τις μεθόδους παλινδρόμησης και συσχέτισης. Οι διαδικασίες αυτές ασχολούνται με τη μελέτη των συγκεκριμένων πληθυσμών και προσδιορίζουν τη σχέση εξάρτησης μεταξύ δύο μεταβλητών. Όσο αναφορά την εφαρμογή της στατιστικής στον επιχειρηματικό τομέα η στατιστική πραγματεύεται περισσότερο σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, και ο ρόλος της είναι να συγκεντρώνει το στατιστικό υλικό παρουσιάζοντας το σε πίνακες και σε διαγράμματα, και να υπολογίζει τους απαραίτητους στατιστικούς δείκτες. Οι κυριότερες στατιστικές δραστηριότητες μιας μεγάλης επιχείρησης είναι, το τμήμα Παραγωγής, το τμήμα Προσωπικού, το τμήμα Marketing,το τμήμα Οικονομικού ελέγχου, και το τμήμα Οικονομικών ή Στατιστικών Μελετών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.title Στατιστική επεξεργασία με μεθόδους παλινδρόμησης σε δεδομένα προβλημάτων μηχανικών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου