Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η Επίδραση των Παιχνιδιών Εικονικής Πραγματικότητας (VR GAMES) και των Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών (Interactive Video Games) στην Επανεκπαίδευση της λειτουργικότητας του Ημιπληγικού Άνω Άκρου μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Λαμπροπούλου, Σοφία
dc.contributor.author Κολλαρης, Δημήτριος Κ.
dc.date.accessioned 2021-07-23T07:00:49Z
dc.date.available 2021-07-23T07:00:49Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9456
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η νευροαποκατάσταση μετά από το AEE είναι σημαντική για την ανάκτηση της κινητικότητας και λειτουργικότητας των άνω άκρων. Η συμβατική επαγγελματική θεραπεία έχει αποδείξει τα οφέλη της για την ανάκαμψη του ημιπληγικού άνω άκρου, αλλά οι νέες τεχνολογίες αναμένεται να ανοίξουν νέες ευκαιρίες για πιο σύγχρονη αντιμετώπιση. Τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (VR Games) και τα Εμπορικά Διαδραστικά Παιχνίδια (Interactive Video Games) είναι τεχνολογίες που παρέχουν διαδραστικά περιβάλλοντα στους ασθενείς, ενισχύοντας τη νευροπλαστικότητα και την ανάρρωση μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο παρέχοντας πιο εντατική, επαναλαμβανόμενη και ελκυστική προπόνηση. Σκοπός: Τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (VR Games), όπως και τα εμπορικά διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια (Interactive Video Games) έχουν γίνει όλο και πιο συνηθισμένο συμπλήρωμα στην φυσικοθεραπεία και παρουσιάζονται ως αποτελεσματικές και εφικτές προσεγγίσεις θεραπείας. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν επαρκείς και συστηματικές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι τα VR και Interactive Games έχουν θετική επίδραση στην αποκατάσταση του ημιπληγικού άνω άκρου. Σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι η διεξαγωγή μιας περαιτέρω διερεύνησης για την επίδραση των διαδραστικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην αποκατάσταση του ημιπληγικού άνω άκρου και η παρουσίαση μεθοδολογιών και τρόπων εφαρμογής τους. Μεθοδολογία: Για την συγγραφή της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της διαθέσιμης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. Η αναζήτησή της αρθρογραφίας θα πραγματοποιηθεί σε έγκυρες βάσεις δεδομένων όπως το Google Scholar και το Pub Med, Medline με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, αλλά και των μεθόδων χρήσης και εφαρμογής των διαδραστικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των παιχνιδιών εικονικής πραγματικότητας στην αποκατάσταση του ημιπληγικού άνω άκρου. Συζήτηση/ Συμπεράσματα: Τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας προφέρουν ένα εξατομικευμένο περιβάλλον αποκατάστασης του άνω άκρου σαν συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας προάγoντας λειτουργικά οφέλη που συνοδεύονται από νευροπλαστικές αλλαγές. Τα εμπορικά διαδραστικά παιχνίδια από την άλλη, δεδομένου ότι δεν είναι εξατομικευμένα και δεν δημιουργήθηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό, δεν παρουσιάζουν πάντοτε σοβαρά λειτουργικά κέρδη αλλά δεν προκαλούν καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Stroke Rehabilitation el
dc.subject VR games el
dc.subject Pyramidal System el
dc.subject Corticospinal Neutron el
dc.subject Interactive Video Games el
dc.subject Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο el
dc.subject Ημιπληγικό άνω άκρο el
dc.subject Παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας el
dc.title Η Επίδραση των Παιχνιδιών Εικονικής Πραγματικότητας (VR GAMES) και των Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών (Interactive Video Games) στην Επανεκπαίδευση της λειτουργικότητας του Ημιπληγικού Άνω Άκρου μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο el
dc.title.alternative The effect of Virtual Reality Games (VR GAMES) and Interactive Video Games on Retraining Functionality of the Hemiplegic Upper Extremity after Stroke el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου