Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

SAP ERP Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σερεμέτη, Λαμπρινή
dc.contributor.author Τσώνης, Χρήστος (15326)
dc.date.accessioned 2021-03-18T10:42:00Z
dc.date.available 2021-03-18T10:42:00Z
dc.date.issued 2021-03
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9022
dc.description.abstract Ο Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning) είναι ένα εύχρηστο εργαλείο το οποίο ενσωματώνει εφαρμογές σε όλες τις πτυχές μιας επιχείρησης σε μία ισχυρή πολυλειτουργική πλατφόρμα. Μπορεί να συνδυάσει την τιμολόγηση, τις πωλήσεις, τις αλυσίδες εφοδιασμού, τον έλεγχο απογραφής, την ανάπτυξη και τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων, σε μια ενιαία κοινή βάση δεδομένων. Παρόλο που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υιοθετούν όλο και περισσότερο το ERP, οι έρευνες δείχνουν ότι πολλές αποτυγχάνουν να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά στη χρήση ERP και στην αναμενόμενη βελτίωση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ποιότητα της υλοποίησης του ERP αλλά και στην πραγματική υποστήριξη που προσφέρει το σύστημα ERP για τον έλεγχο των ροών υλικού και πληροφοριών. Έτσι αναπτύσσεται το λογισμικό SAP/ERP το οποίο προσφέρει λύσεις για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων ώστε να: 1) γίνουν πιο ανταγωνιστικές, 2) μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, 3) έχουν πραγματική και έγκαιρη ανάλυση δεδομένων και 4) ορθή διαχείριση λόγω εμφάνισης διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο στην περίπτωση των ΜΜΕ ότι για την εξασφάλιση της επιτυχημένης εφαρμογής είναι απαραίτητη η ευθυγράμμιση του συστήματος ERP με τις επιχειρησιακές διαδικασίες εντός της ίδιας της επιχείρησης. Επίσης βρέθηκε ότι άλλοι παράγοντες όπως η κατάρτιση των χρηστών, η έλλειψη ειδικών πόρων και η προσαρμογή της εφαρμογής, εμποδίζουν την επιτυχή εφαρμογή της. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.title SAP ERP Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου