Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Εκτίμηση μορφομετρικών παραμέτρων του είδους Raja radula στο Αιγαίο Πέλαγος

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κατσέλης, Γεώργιος
dc.contributor.author ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A.M.12166
dc.date.accessioned 2021-01-26T09:38:26Z
dc.date.available 2021-01-26T09:38:26Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8918
dc.description.abstract Το είδος Raja radula αποτελεί ενδημικό της Μεσογείου που σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο του IUCN χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύων. Πρόκειται για ένα εμπορεύσιμο είδος που αλιεύεται στη Βορειοανατολική Μεσόγειο και στην παρούσα εργασία συλλέχθηκαν δείγματα από μανωμένα δίχτυα και μηχανότρατες κατά την περίοδο Μάιος-Οκτώβριος 2020, προκειμένου να αναγνώριση φύλου, μέτρηση βάρους και μορφομετρικών χαρακτηριστικών. Συλλέχθηκαν συνολικά 309 άτομα από τη μηχανότρατα και τα μανωμένα δίχτυα, με επικράτηση των αρσενικών. Η παρουσία μεγάλου ποσοστού νεαρών ατόμων στα δείγματα φανερώνει ότι είναι πιθανό η περιοχή μελέτης να αποτελεί ενδιαίτημα ωοτοκίας. Παρόλο που η παρούσα εργασία δίνει νέες και χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του πληθυσμού στο βόρειο Αιγαίο και για την αλιεία αυτού του είδους, είναι απαραίτητη η περαιτέρω μελέτη. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ελασμοβράγχια el
dc.subject Μεριστικοί χαρακτήρες el
dc.subject Raja radula el
dc.title Εκτίμηση μορφομετρικών παραμέτρων του είδους Raja radula στο Αιγαίο Πέλαγος el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου