Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ KΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝHΣ LASER-PUNCHING APELIO III ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AMADA ΑΠO ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΔΟΥΣΜΠΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
dc.contributor.author ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ (6869)
dc.date.accessioned 2020-12-21T11:48:19Z
dc.date.available 2020-12-21T11:48:19Z
dc.date.issued 2020-12
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8898
dc.description.abstract Το εγχειρίδιο χρήσης της μηχανής APELIO III 2510 V της εταιρίας AMADA βοηθά τον χρήστη μηχανικό στη σωστή λειτουργία της και την συντήρηση της. Ο υπεύθυνος μηχανικός χρήστης της μηχανής, βέβαια, περνάει από ειδική εκπαίδευση από την ίδια την εταιρία AMADA λόγω της κίνδυνου χρήσης της. Η μετάφραση του εγχειρίδιου χρήσης της μηχανής, έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση χρήσης της μηχανής από ελληνόγλωσσους μηχανικούς κατά κύριο όρο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Χωρίζεται σε 8 διαφορετικά κύρια κεφάλαια:  Μέρος Ι: Χειριστήριο  Μέρος ΙΙ: Οθόνες  Μέρος ΙΙΙ: Λειτουργία  Μέρος ΙV: Διαχείριση προγραμμάτων  Μέρος V: Παράμετροι PHNC  Μέρος VI: Συναγερμοί  Μέρος VII: Συντήρηση  Μέρος VIII: Εργαλεία Στο κεφάλαιο ¨Χειριστήριο¨ επεξηγείται ο χειρισμός του μηχανήματος από τον συνδεδεμένο σε αυτό υπολογιστή- χειριστήριο. Αυτό, όπως αναλύεται παρακάτω στο κυρίως κείμενο, χωρίζεται στις κατηγορίες του πάνω πάνελ, μεσαίου πάνελ και κάτω πάνελ. Σε αυτό το κεφάλαιο μπορεί να μάθει κανείς τις διάφορες λειτουργίες της μηχανής, τη χρήση και το σκοπό κάθε πλήκτρου. Στο μέρος ΙΙ, ¨Οθόνες¨, βλέπουμε όλα τα displays- (οθόνες) που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη κατά την χρήση του χειριστηρίου ή της μηχανής. Εξηγείται πως μπορεί να οδηγηθεί ο χειριστής σε αυτές, για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της και την αποφυγή σπατάλης χρόνου. Στο τρίτο κεφάλαιο βλέπουμε πώς γίνεται η εκκίνηση, επανεκκίνηση και το σβήσιμο της μηχανής με τα κατάλληλα βήματα. Σε αυτό το κεφάλαιο σε συνδυασμό με το κεφάλαιο ΙΙ, μπορεί να πληροφορηθεί ο χειριστής πώς να αλλάξει μεταξύ των λειτουργιών της μηχανής Manual, MDI κ.λπ. Επίσης, θα μάθει για την επιλογή και αλλαγή τρόπου κοπής του λέιζερ ή του εμβόλου διάτρησης, την ταχύτητα κοπής λέιζερ (ουσιαστικά την ταχύτητα κίνησης του μεταφορέα του φύλλου εργασίας), την επιλογή μίας ή καμίας επανάληψης κοπής παρτίδας ή σειράς και άλλα. Στο κεφάλαιο ΙV μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βρούμε ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένα προγράμματα από το χειριστήριο. Εδώ, επίσης εξηγείται ο τρόπος επεξεργασίας ήδη εγκατεστημένου προγράμματος, όπως αλλαγή λέξεων, ολόκληρων εντολών ή διαστάσεων. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός χρήστης για τη διάτρηση και το μύλο εμβόλων- μητρών. Το έκτο κεφάλαιο, πρόκειται για μία μεγάλη λίστα όλων των πιθανών συναγερμών που μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά τη χρήση του μηχανήματος. Ο χρήστης θα ενημερωθεί για τη σημασία του κάθε συναγερμού, το λόγο για τον οποίο εμφανίστηκε και πώς να τον απενεργοποιήσει. Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στον τακτό έλεγχο και τρόπο συντήρησης της μηχανής για τη μακροχρόνια ζωής της. Εξηγείται ο τρόπος λίπανσης της μηχανής, η περιοδική αλλαγή λαδιών- λιπαντικών, ο καθαρισμός της και προτείνονται λιπαντικά για διαφορετικές συνθήκες. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι 31 σταθμοί θέσεων εμβόλων και μητρών και ο τρόπος αλλαγής τους με τη χρήση των δεδομένων κλειδιών. Εδώ, επίσης, βρίσκονται οι οδηγίες προφύλαξης για διάτρηση διαφορετικών παχών φύλλων εργασίας. Θεωρητικά, διαβάζοντας τις οδηγίες χρήσης της μηχανής, οι οποίες έχουν αναλυτικές οδηγίες για κάθε περίπτωση ή κατάσταση διεργασίας, θα μπορούσε να ξεκινήσει να τη χρησιμοποιεί κάποιος μηχανικός για απλές κατασκευές. Βέβαια, συνιστάται για πολλές από αυτές τις καταστάσεις και ειδικότερα για τις πολύπλοκες διεργασίες η επικοινωνία με ειδικό της AMADA και σίγουρα η εκπαίδευση από την ομάδα της εταιρείας. Μετά τη μετάφραση του εγχειριδίου APELIO III 2510 V, η χρήση, κατανόηση και εκπαίδευση των Ελλήνων και Κυπρίων μηχανικών μελλοντικών χρηστών της μηχανής, πρόκειται να είναι με μεγάλη διαφορά πιο εύκολη. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.title ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ KΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝHΣ LASER-PUNCHING APELIO III ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AMADA ΑΠO ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου