Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΚΟΥΓΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΒΑΡΕΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (1882)
dc.date.accessioned 2020-10-16T08:38:53Z
dc.date.available 2020-10-16T08:38:53Z
dc.date.issued 2020-10
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8719
dc.description.abstract Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την κατανόηση της έννοιας τών αλγορίθμων σε μοντέλα διαχείρισης γνώσης και τις εφαρμογές τους με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη διδασκαλία και μάθηση. Επίσης έχει σαν στόχο τη διερεύνηση των διαφόρων υπολογιστικών μοντέλων που εφαρμόζονται πάνω στο συγκεκριμμένο γνωστικό πεδίο σε δίαφορες μορφές και συνθήκες διδασκαλίας. Τέλος η παρακάτω εργασία θα προβάλλει την εξέλιξη των σύγχρονων μορφών διδασκαλίας και μάθησης και την αξιολόγηση αυτής με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.title Αλγόριθμοι Διαχείρισης Γνώσης el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου