Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αξιολόγηση της εφαρμογής τεχνικών μαλακών μορίων και κινησιοπερίδεσης στην βελτίωση λειτουργικών ικανοτήτων του ώμου σε ερασιτέχνες αθλητές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φουσέκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Μάζης, Δημήτριος
dc.contributor.author Σπυρόπουλος, Χρήστος
dc.date.accessioned 2020-08-25T07:38:05Z
dc.date.available 2020-08-25T07:38:05Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8387
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η άρθρωση του ώμου αποτελεί μία πολύ σημαντική άρθρωση από την οποία εξαρτάται η λειτουργικότητα ολόκληρου του άνω άκρου. Ειδικά στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στα αθλήματα που βασίζονται στη χρήση των άνω άκρων η λειτουργική απόδοση της ωμικής ζώνης είναι κρίσιμη τόσο για την πρόληψη των κακώσεων όσο και για την απόδοση σε υψηλό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά έχουν γίνει σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες στην αξιολόγηση τεχνικών και παρεμβάσεων για την ενίσχυση της λειτουργικότητας της ωμικής ζώνης. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα θα έχει σαν στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης των ειδικών τεχνικών μαλακών μορίων με χρήση ειδικού εξοπλισμού καθώς και της κινησιοπερίδεσης (kinesiotaping) στην λειτουργική απόδοση της ωμικής ζώνης σε ερασιτέχνες αθλητές. Μεθοδολογία: Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχουν 40 ερασιτέχνες αθλητές, που αγωνίζονται σε αθλήματα που επιστρατεύουν κυρίως τα άνω άκρα. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν με τυχαίο τρόπο σε 2 υπό-ομάδες παρέμβασης, οι οποίες θα λάβουν είτε την μυοπεριτονιακή θεραπεία Ergon Technique είτε την κινησιοπερίδεση. Πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης οι εξεταζόμενοι θα υποβληθούν σε επιστημονικές μετρήσεις της ωμικής ζώνης. Συγκεκριμένα θα αξιολογηθεί το εύρος τροχιάς με γωνιόμετρο, η ισοκινητική δύναμη με χρήση ισοκινητικού δυναμόμετρου και η λειτουργική απόδοση με ειδικές δοκιμασίες. Το άνω άκρο που δεν θα αξιολογηθεί (μη κυρίαρχο) θα θεωρηθεί ως άκρο ελέγχου. Αποτελέσματα : Τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας έδειξαν πως οι θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη λειτουργική ικανότητα του άκρου που έλαβε θεραπεία σε σχέση με το άκρο που δεν έλαβε. Ειδικότερα, τόσο η κινητοποίηση μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό όσο και η κινησιοπερίδεση μπορούν να ενισχύσουν την λειτουργικότητα της άρθρωσης του ώμου σε ερασιτέχνες αθλητές με την πρώτη να εμφανίζει στατιστικά σημαντική βελτίωση στο εύρος τροχιάς της έσω στροφής ώμου σε σχέση με την υποομάδα που έλαβε κινησιοπερίδεση ενώ η τελευταία εμφάνισε καλύτερα αποτελέσματα στις λειτουργικές δοκιμασίες του ώμου. Συμπεράσματα : Από τα παραπάνω ενισχύεται η θεωρητική άποψη πως οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την λειτουργική απόδοση του ώμου σε αθλητές που ασχολούνται με αθλήματα πάνω από το επίπεδο του ώμου και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις τεχνικές προετοιμασίας και αποκατάστασης των αθλητών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ώμος el
dc.subject Κινησιοπερίδεση el
dc.subject Τραυματισμοί στον ώμο el
dc.subject Αξιολόγηση λειτουργικότητας ώμου el
dc.subject Shoulder el
dc.subject Kinesiotaping el
dc.subject Ergon technique el
dc.subject IASTM el
dc.subject Shoulder injuries el
dc.subject Shoulder functional evaluation el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Αξιολόγηση της εφαρμογής τεχνικών μαλακών μορίων και κινησιοπερίδεσης στην βελτίωση λειτουργικών ικανοτήτων του ώμου σε ερασιτέχνες αθλητές el
dc.title.alternative THE EFFECTS OF INSTRUMENT ASSISTED SOFT TISSUE MOBILIZATION (IASTM) AND KINESIO TAPING ON SHOULDER’S FUNCTIONAL CAPACITIES IN AMATEUR ATHLETE el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου