Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΘΗΤΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σκούρας, Ευγένιος
dc.contributor.author Σπύρου, Άγγελος (5872)
dc.date.accessioned 2020-05-28T10:15:10Z
dc.date.available 2020-05-28T10:15:10Z
dc.date.issued 2020-05
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8198
dc.description.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε η μελέτη των αρχών και συνθηκών λειτουργίας ενός σύγχρονου εξωθητή πολυπροπυλενίου. Το πολυπροπυλένιο (PP) είναι ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα πλαστικά για μια πληθώρα προϊόντων λόγω των μηχανικών του ιδιοτήτων αλλά και της ευκολίας μορφοποίησης του. Μία από τις πιο σημαντικές διεργασίες για την παραγωγή προϊόντων από PP είναι η εξώθηση. Κατά την εξώθηση το λιωμένο τήγμα εξωθείτε προς μία μήτρα με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων κοχλιών. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας έγινε αναφορά στις ιδιότητες, στα είδη, στα χαρακτηριστικά του PP, καθώς και στις μεθόδους παραγωγής και στις τεχνολογικές περιοχές στις οποίες βρίσκει εφαρμογή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, έγινε μία γενική περιγραφή του εξωθητή και του κοχλία ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την διεργασία της εξώθησης. Τέλος, παρουσιάστηκαν διάφορα προϊόντα τα οποία μπορούν να παραχθούν με εξώθηση. Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε αναλυτικότερη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του εξωθητή ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν και άλλα τμήματα πέραν του εξωθητή που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος εξώθησης. Επιπροσθέτως έγινε αναφορά και σε κάποια βασικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται πριν και κατά την εξώθηση. Η γνώση των παραπάνω είναι πολύ σημαντική για έναν μηχανικό τόσο για να διατηρήσει μία γραμμή παραγωγής χωρίς προβλήματα (π.χ. παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων) όσο και για την αποφυγή ατυχημάτων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.title ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΘΗΤΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου