Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Φωτοκαταλυτική απομάκρυνση φαρμακευτικών ουσιών με ορμονική δράση απο υδατικά διαλύματα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπεκιάρη, Βλασούλα
dc.contributor.author Kατουφόπουλος, Θεοφάνης Α. Μ. 11989
dc.date.accessioned 2019-04-16T10:55:35Z
dc.date.available 2019-04-16T10:55:35Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7555
dc.description.abstract Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται η ανάπτυξη λεπτών υμενίων διοξειδίου του τιτανίου με τη μέθοδο μετατροπής κολλοειδούς διαλύματος σε πήκτωμα και η φωτοκαταλυτική δράση τους στην αποικοδόμηση οργανικών χρωστικών (Crystal Violet) και φαρμακευτικών ουσιών με ορμονική δράση (progesterone). ABSTRACT In this work we study the development of thin films of titanium dioxide with the sol-gel method and their photocatalytic effect on the degradation of organic pigments (Crystal Violet) and progesterone pharmaceuticals. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Υδάτινα συστήματα - Ρύπανση - Φωτοκαταλυτικοί μέθοδοι επεξεργασίας el
dc.title Φωτοκαταλυτική απομάκρυνση φαρμακευτικών ουσιών με ορμονική δράση απο υδατικά διαλύματα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής