Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γκίκας, Δημήτριος
dc.contributor.author Υφαντής, Απόστολος Α.Μ.15009
dc.date.accessioned 2019-03-26T05:55:36Z
dc.date.available 2019-03-26T05:55:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7512
dc.description.abstract Η ταχεία τεχνολογική άνθηση έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας αλλά και στην καταναλωτική μας συμπεριφορά. Το κύριο γεγονός είναι ότι ο καταναλωτής χρησιμοποιεί ευρέως την κινητή του συσκευή για την καθημερινή του ενημέρωση αλλά και για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια να έχουν αναπτύξει και τη διαδικτυακή τους παρουσία σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Πέρα όμως τη διαδικτυακή παρουσία οι επιχειρήσεις πλέον προβάλλονται και με τη σωστή προσαρμοσμένη μορφή από τις κινητές συσκευές. Στην πτυχιακή αυτή, θα αναλύσουμε την ιστορία του marketing, πώς φθάσαμε στο κινητό επιχειρείν, αλλά και το πέρασμα από το κινητό επιχειρείν στο mobile marketing. Παράλληλα, θα μελετήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία του mobile marketing την εξέλιξή του καθώς και την ανάπτυξή του στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως, λόγω της τεράστιας υιοθέτησης των κινητών τηλεφώνων εμφανίστηκαν ταυτόχρονα και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το αποτέλεσμα αυτού είναι να ερευνήσουμε τους λόγους για τους οποίους επικεντρωθήκαμε στο mobile marketing και τις δυνατότητές που μας παρέχει. Για να υλοποιηθούν τα προαναφερθέντα, κύριο μέλημα της επιχείρησης θα είναι η κατασκευή της ιστοσελίδα της όχι μόνο στη διαδικτυακή μορφή αλλά και στην κινητή. Συγχρόνως, στην πτυχιακή αυτή, θα εστιάσουμε στις παροχές που δίνει η Google για τη βελτίωση του mobile marketing και πώς μέσα από διεθνείς έρευνες το mobile marketing έγινε αποτελεσματικότερο. Ακόμα, θα αναπτυχθεί η εξελικτική πορεία του mobile marketing αναλύοντας τις G τεχνολογίες, αλλά και τα μέσα προώθησης, τους παράγοντες επιτυχίας, καθώς και τα target groups. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στην εξόρυξη δεδομένων (data mining) τα είδη, τις τεχνικές, τις μεθόδους εφαρμογής τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συσχετιστεί με το ευρύτερο φάσμα του marketing. Επίσης, θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση και στην διαχείριση της αγοράς και τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μεθοδευμένη έρευνα ως προς όφελος της εκάστοτε επιχείρησης. Εν τέλη, θα δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο που θα στοχεύει, στην σύνδεση του marketing μέσω της κινητής συσκευής. Έτσι, μέσω αυτού μπορούμε να συνδέσουμε το πλαίσιο που εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης του mobile marketing καθώς και τα επακόλουθα αποτελέσματα αυτής της χρήσης για τις επιχειρήσεις el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Mobile marketing el
dc.subject Marketing el
dc.subject Εξόρυξη δεδομένων el
dc.title Mobile marketing el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής