Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αλιευτική παραγωγή των λιμνοθαλασσών του Νομού Καβάλας για τα έτη 1982-2007

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μουτόπουλος, Δημήτριος Κ.
dc.contributor.author Δούδαλης, Πέτρος Α.Μ. 10383
dc.date.accessioned 2018-07-05T11:56:32Z
dc.date.available 2018-07-05T11:56:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6720
dc.description.abstract Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγραφεί η αλιευτική παραγωγή των λιμνοθαλλασών του νομού Καβάλας την περίοδο 1982-2007 προκειμένουν να αποτυπωθούν οι μεταβολές της αλιευτικής παραγωγής και των προτύπων διαφοροποίησης της σύνθεσης των ειδών. Τα στοιχεία αυτά, επίσης, θα αξιολογηθούν, καθώς οι διακυμάνσεις τους εμπεριέχουν αλλαγές στην αφθονία και στη σύνθεση των αποθεμάτων, στις οποίες πρέπει να 6 συνυπολογιστούν και οι αλλαγές στο διαχειριστικό πλαίσιο. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης των λιμνοθαλασσών και θα συμβάλλουν, στο μέτρο που προσφέρουν τα διαθέσιμα δεδομένα. Η ακρίβεια στην εκτίμηση αυτού του τμήματος της αλιευτικής παραγωγής είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς ο βασικός λόγος της απουσίας αξιόπιστων στοιχείων από τις λιμνοθάλασσες αποτελεί το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής συχνά κατευθύνεται στις τοπικές αγορές ή/και σε προσωπική κατανάλωση (Δημητρίου 2007). Έτσι, είναι πολύ πιθανό, η παραγωγή να είναι υπο-εκτιμημένη. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αποτελούν τις μοναδικές αναφορές για την επαγγελματική δραστηριότητα στα εσωτερικά ύδατα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Οικοσυστήματα, Λιμνοθαλάσσια el
dc.subject Αλιεία - Υλικά και μέθοδοι el
dc.subject Λιμνοθάλασσες ( Μελέτη περίπτωσης ) - 1982-2007 el
dc.title Αλιευτική παραγωγή των λιμνοθαλασσών του Νομού Καβάλας για τα έτη 1982-2007 el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου