Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αποτύπωση αλιευτικών στοιχείων της μεταπολεμικής περιόδου (1945-1960)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μουτόπουλος, Δημήτριος Κ.
dc.contributor.author Πλακιά, Βλασία Α.Μ. 5691
dc.date.accessioned 2018-06-22T10:19:23Z
dc.date.available 2018-06-22T10:19:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6661
dc.description.abstract Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στον καθορισμό των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα είναι το γεγονός πως η παρακολούθηση και η καταγραφή των δεδομένων αλιείας λαμβάνει χώρα αρκετά μεταγενέστερα αφότου τα πρώτα συμπτώματα υπεραλίευσης έχουν εμφανιστεί (Engelhard et al. 2016). Για το λόγο αυτό η μετάβαση της γνώσης σε προγενέστερες χρονικές περιόδους (Pauly 1995) όπου οι επιδράσεις της αλιείας ήταν ελάχιστες θα αποτελέσει μια χρήσιμη «αποθήκη» γνώσεων για να επαναπροσδιοριστούν τα, απαραίτητα για τη διαχείριση αλιείας, σημεία αναφοράς (Zeller et al. 2005, Zeller and Pauly 2006).Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπωθούν πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες που περιγράφουν την αλιευτική κατάσταση της παραπάνω «κενής», από επίσημα δεδομένα, περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αξιοποίηση δεδομένων αλιευτικής παραγωγής, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα εκτεταμένο εύρος επιστημονικών αντικειμένων, όπως, η αλιευτική έρευνα ή οικονομικές αναλύσεις, διαχειριστικά σχέδια, κ.α.. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θα βοηθήσουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγενέστερων αλιευτικών δεδομένων προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης των ελληνικών αλιευτικών αποθεμάτων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.subject Αλιεία, Θαλάσσια - Αλιευτικά δεδομένα - 1945-1964 el
dc.title Αποτύπωση αλιευτικών στοιχείων της μεταπολεμικής περιόδου (1945-1960) el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου