Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάλυση μεθόδων αποκατάστασης εδαφών απο βαρέα μέταλλα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
dc.date.accessioned 2018-03-12T10:02:09Z
dc.date.available 2018-03-12T10:02:09Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6391
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν θέμα την μελέτη και την παρουσίαση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων απορρύπανσης και αποκατάστασης ρυπασμένων νερών από βαρέα μέταλλα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο αντικείμενο μελέτης και της μεγάλης σημασίας της ανάπτυξης τεχνολογιών αποκατάστασης των εδαφών που έχουν υποστεί ρύπανση από βαρέα μέταλλα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ρύπανση του εδάφους και των επιπτώσεων της ρύπανσης. Το τρίτο κεφαλαίο αναφέρεται στον υπό μελέτη ρύπο, που είναι τα βαρέα μέταλλα. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των βαρέων μετάλλων και της παρουσίας τους στο περιβάλλον. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και μελετώνται για αποκατάσταση και απορρύπανση των εδαφών που έχουν ρυπανθεί από βαρέα μέταλλα. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την απορρύπανση του εδάφους και τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη αυτή. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Βαρέα μέταλλα el
dc.subject Απορρύπανση εδάφους el
dc.subject Αποκατάσταση υπεδάφους el
dc.title Ανάλυση μεθόδων αποκατάστασης εδαφών απο βαρέα μέταλλα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου