Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Η διαχείρηση της αλλαγής στις επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία μετάπτωσης σε νέο πληροφοριακό σύστημα.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές