Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δημιουργία Εικονικής Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στο Ηράκλειο.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσουραμάνης, Χρήστος.
dc.contributor.author Bοσκάκη, Ευτυχία.
dc.date.accessioned 2017-03-22T09:12:04Z
dc.date.available 2017-03-22T09:12:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4824
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με κύριο σκοπό αφενός την εμβάθυνση σε έννοιες όπως η Κοινωνική Επιχείρηση, η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και η Κοινωνική Οικονομία και αφετέρου το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σε μια κοινωνία, και ειδικότερα στο Ηράκλειο Κρήτης. Η Κοινωνική Επιχείρηση αποτελεί το βασικό εργαλείο της κοινωνικής οικονομίας και ορίζεται ως η επιχειρηματική δραστηριότητα βασισμένη σε κοινωνικούς σκοπούς. Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα έχει στόχο την επίτευξη κοινωνικού σκοπού και παραγωγή κοινωνικής αξίας με επιχειρηματικά εργαλεία. Πρόκειται για επιχειρήσεις ή οργανισμούς με κοινωνικό προσανατολισμό, οι οποίες δημιουργούνται με ιδιωτική πρωτοβουλία μιας ομάδας πολιτών. Η Κοινωνική Οικονομία βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων ανθρωπίνων αναγκών, αποτελώντας ένα οργανικό σύνολο αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών πολιτισμικών δράσεων και προσπαθειών. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, (Κοιν.Σ.Επ.), λοιπόν, είναι ένας Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού, με περιορισμένη ευθύνη των μελών. Οι Κοιν.Σ.Επ. βρίσκονται σε συνεχή άνθιση τις τελευταίες δύο δεκαετίες, στην Ευρώπη με πρωταρχικό στόχο τους, την κάλυψη της ανικανοποίητης ζήτησης εργατικού δυναμικού, την αντιμετώπιση προβλημάτων εργασιακής ενσωμάτωσης και της έλλειψης κοινωνικών παροχών, μέσω της ενδυνάμωσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Με γνώμονα τα παραπάνω, και κάνοντας μία καταγραφή των ήδη υπαρχουσών Κοινωνικών Δομών στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, διαπιστώνεται ότι οι υφιστάμενες Κοινωνικές Δομές είναι λίγες, αναλογικά με τον πληθυσμό και μικρής εμβέλειας. Ως εκ τούτου, η Εργασία αυτή στοχεύει επίσης, πέρα από την κατανόηση των όρων, και στην δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, στο Ηράκλειο Κρήτης, ακολουθώντας τα απλά βήματα, που αναφέρονται στη συνέχεια. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Οικονομία, Κοινωνική - Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική. el
dc.subject Επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές - Διοίκηση και οργάνωση. el
dc.title Δημιουργία Εικονικής Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στο Ηράκλειο. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου