Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

"Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος εταιρίας υποδημάτων."

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γαρμπής, Αριστογιάννης.
dc.contributor.author Σεραφή, Σπυριδούλα Α.Μ.13510.
dc.contributor.author Καψάλα, Βασιλική Α.Μ. 12444.
dc.date.accessioned 2017-03-16T08:51:17Z
dc.date.available 2017-03-16T08:51:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4789
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται κυρίως από τέσσερα κεφάλαια και ένα παράρτημα. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας είναι η γενική εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce). Στην ενότητα αυτή ορίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, αναφέρονται και αναλύονται τα είδη του, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματά του και τέλος η ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και οι τρόποι πληρωμής. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε τα εργαλεία (MAMP, Opencart) που χρησιμοποιήσαμε για την εκπόνηση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Επισης, γίνεται επεξήγηση μέσω εικόνων για την εύκολη κατανόηση των μεθόδων εγκατάστασης και διαμόρφωσης τους, τα χαρακτηριστικά και την κατανόηση λειτουργιών τους. Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε σχεσιακά διαγράμματα UML ετσι ώστε να απεικονίσουμε μια απλοποιημένη παράσταση της πραγματικότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο αποδίδεται η παρουσίαση και η χρήση του e-shop μέσω εικόνων (user guide). Στην συνέχεια, στο κεφάλαιο 4 γίνεται αξιολόγηση του εργαλείου ανάπτυξης που χρησιμοποιήσαμε, καθώς και άλλων αντίστοιχων εργαλείων ανάπτυξης. Τέλος, στο παράρτημα αναφέρεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ηλεκτρονικό εμπόριο(e-Commerce). el
dc.subject Mamp - Προγράμματα, Λογισμικά. el
dc.subject Οpencart. el
dc.subject Hlλεκτρονικά καταστήματα(e-Shop). el
dc.title "Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος εταιρίας υποδημάτων." el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου