Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο εξαγωγικό εμπόριο της Ελλάδας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ντόβας, Δημήτριος
dc.contributor.author Καρελιώτης, Ευάγγελος Α.Μ. 14164
dc.contributor.author Καραντζάς, Γεώργιος Α.Μ. 15610
dc.date.accessioned 2016-11-21T12:37:02Z
dc.date.available 2016-11-21T12:37:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4064
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τα απαραίτητα για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας στοιχεία ελήφθησαν με δευτερογενή έρευνα από τις βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και από σχετικές διαδικτυακές πηγές. Η εργασία αναπτύσσεται σε 7 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, με περισσότερη έμφαση στις κινήσεις των επιχειρήσεων του εμπορίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι δομές των επιχειρήσεων και οι διαχωρισμοί τους ανάλογα με τα κριτήρια που τίθενται. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ανάλυση της δομής και της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το τέταρτο κεφάλαιο επεξηγεί τον όρο οικονομική κρίση και τις αιτίες που συνέβαλαν για την πρόκληση της. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος εμπόριο, λιανικό και χονδρικό. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των εμπορικών επιχειρήσεων και στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται προτάσεις για την λύση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση. Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία που παρατέθηκαν για τις κινήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες - Οικονομικές κρίσεις el
dc.subject Εμπόριο - Εξαγωγές - Ελλάδα el
dc.title Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο εξαγωγικό εμπόριο της Ελλάδας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου