Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Sosial media marketing: προβολή επιχειρήσεως μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπαστεργίου, Θωμάς
dc.contributor.author Δρούκα, Μαριάννα Α.Μ. 15292
dc.contributor.author Μουρκοβίτη, Άννα Α.Μ. 15449
dc.contributor.author Ρωμανίδη, Ευφροσύνη Α.Μ. 14773
dc.date.accessioned 2016-10-17T11:05:36Z
dc.date.available 2016-10-17T11:05:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3638
dc.description.abstract Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με τα κοινωνικά δίκτυα και την προβολή των επιχειρήσεων μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και ολοκληρώθηκε μέσα από πέντε κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθεί στις βασικές έννοιες των κοινωνικών δικτύων, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιάσει γενικά τα Social Media και τα κύρια χαρακτηριστικά τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα και τα οφέλη των εταιριών. Έπειτα στο τέταρτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί συσχετισμός μεταξύ του Marketing και των Social Media, καθώς και τους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει Social Media Marketing. Εν κατακλείδι, στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο θα αναλυθεί ως μελέτη περίπτωσης η επιχείρηση της coca cola και οι στρατηγικές της, τις οποίες εφάρμοσε η επιχείρηση. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα ολόκληρης της μελέτης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης el
dc.subject Social media el
dc.subject Marketing el
dc.subject Coca cola el
dc.title Sosial media marketing: προβολή επιχειρήσεως μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου