Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και καινοτομίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές