Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Αγροτουρισμός: Η περίπτωση του Νομού Κιλκίς

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ντόβας, Δημήτριος
dc.contributor.author Μειντάνης, Δημήτριος
dc.date.accessioned 2016-09-16T09:22:04Z
dc.date.available 2016-09-16T09:22:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3208
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία εκπονείται με σκοπό να μιλήσει σχετικά με το θέμα του αγροτουρισμού σε Ευρώπη και Ελλάδα γενικότερα και ειδικότερα στην πόλη του Κιλκίς. Συνολικά η εργασία αυτή αποτελέιται από 4 κεφάλαια με επιμέρους υποενότητες. Στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το εννοιολογικό πλαίσιο του αγροτουρισμού και τα βασικά του γνωρίσματα, μια μικρή ιστορική αναδρομή για το πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, τη φιλοσοφία του αγροτουρισμού και το προφίλ του σημερινού αγροτουρίστα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες οι αρνητικές επιπτώσεις του αγροτουρισμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον και πώς συνδέεται ο αγροτoυρισμός με την βιολογική γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα. Στο δεύτερο κεφάλαιο η παρούσα εργασία θα αναλύσει την εφαρμογή του αγροτουρισμού γενικότερα στην Ευρώπη και ειδικότερα σε κάποιες μέγαλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες εδώ και χρόνια αποτελούν διάσημους οργανωμένους αγροτουριστικούς προορισμούς, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Μ. Βρετανία, καθώς επίσης και η περίπτωση της Κύπρου. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τον αγροτουρισμό της Ελλάδας. Πότε περίπου ξεκίνησε, τι ισχύει νομοθετικά, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα εκ μέρους των κυβερνήσεων για την ενίσχυση του κλάδου. Ποιες είναι οι κύριες μορφές αγροτουρισμού που συναντάμε στη χώρα μας και ποιοι φορείς ασχολούνται με την πρόωθησή του. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο του αγροτουρισμού στο νομό Κιλκίς. Τι προσφέρει ο νομός σε έναν σύγχρονο αγροτουρίστα, ποια αγροτουριστικά προγράμματα εφαρμόζονται στο νομό και ποιοι είναι οι πιο γνωστοί αγροτουριστικοί προορισμοί καθώς και οι δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτούς. Τέλος, τα συμπεράσματα που απορρέουν από την εργασία αποτελούν το πιο νευραλγικό σημείο της εργασίας. Αφού έχουμε εξετάσει όλες τις δυνατότητες που περιλαμβάνει ο τομέας του αγροτουρισμού, θα καταλήξουμε στο ποια είναι η σημασία του για την ύπαιθρο, την αγροτική οικογένεια, τον ταξιδιώτη και ουσιαστικά τι σημαίνει σήμερα. Πώς μπορεί να βοηθήσει ο αγροτουρισμός την χώρα γενικότερα εν μέσω οικονομικής κρίσης στηρίζοντας την οικονομία με έναν τρόπο εναλλάκτικο, που σέβεται τον άνθρωπο, τη φύση και την πολιτιστική του κληρονομιά. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αγροτική πολιτική-Ελλάδα el
dc.subject Αγροτικός τουρισμός(Μελέτη περίπτωσης) - Ν.Κιλκίς el
dc.title Αγροτουρισμός: Η περίπτωση του Νομού Κιλκίς el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής