Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ντόβας, Δημήτριος
dc.contributor.author Γκάτσης, Ευάγγελος
dc.date.accessioned 2016-09-07T10:21:50Z
dc.date.available 2016-09-07T10:21:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3189
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία έχει θέμα τον Αγροτουρισμό. Στόχος είναι να διαχωρίσουμε τις λέξεις: τουρισμός και αγροτουρισμός που πολλές φορές συγχέονται, να αναφέρουμε πώς ξεκίνησε ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα και τί υσχύει σε ευρωπαϊκο και διεθνές επίπεδο. Η εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται το γενικό εννοιολογικό πλαίσιο και η ιστορική εξέλιξη του εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στις επιπτώσεις του εναλλακτικού τουρισμού στην ελληνικη πραγματικότητα. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρει τις προοπτικές εξέλιξης του αγροτουρισμού στον Ελλαδικό χώρο. Το τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο γενικό εννοιολογικό πλαίσιο και την ιστορική επισκόπηση του Αγροτουρισμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η εξέλιξη του αγροτουρισμού και οι επιδράσεις που έχει στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Στο έκτο κεφάλαιο εστιάζεται στους γυναικείους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και πώς η γυναίκα –αγρότισσα εξελίχθηκε σε γυναίκα επιχειρηματία με το έναυσμα του αγροτουρισμού. Στο έβδομο κεφάλαιο γινεται αναφορά στον αγροτουρισμό σε διεθνές επίπεδο σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται ο αγροτούρισμος επτά διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Τα Συμπεράσματα που απορρέουν από την εργασία αποτελούν το πιο νευραλγικό σημείο της εργασίας. Καθώς, θα καταλήξουμε ποια είναι η σημασία του αγροτουρισμού για την ύπαιθρο, για την αγροτική οικογένεια, για τον ταξιδιώτη και ουσιαστικά τι σημαίνει σήμερα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αγροτικός τουρισμός - Ελλάδα - Ιστορία el
dc.subject Γυναικείοι συνεταιρισμοί el
dc.title Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής