Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ubiquitous Computing και δυνατότητες αξιοποίησης στα έξυπνα σπίτια

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσακανίκας, Βασίλειος
dc.contributor.author Χαχαλάς, Θεόφραστος Α.Μ. 0346
dc.date.accessioned 2016-09-01T07:01:46Z
dc.date.available 2016-09-01T07:01:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3173
dc.description.abstract Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσουμε τις δυνατότητες αξιοποίησης του Ubiquitous Computing αλλά και τους κινδύνους και περιορισμούς που υπάρχουν από τη χρήση τους. Επιπλέον θα αναζητήσουμε με ποιον τρόπο και σε ποιον βαθμό έχει συμβεί η εξέλιξη του Ubiquitous Computing και επιπλέον ποιες είναι οι περαιτέρω δυνατότητες αλλά και κίνδυνοι σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Η εργασία μας απαρτίζεται από μια σειρά κεφαλαίων που καλύπτουν ένα συνολικό φάσμα της εν λόγω τεχνολογίας. Αρχικά δίνεται μια εισαγωγική περίληψη της τεχνολογίας και της θέσης που θα κατέχει στο μέλλον της κοινωνίας μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτής της πτυχιακής εργασίας, γίνεται αναφορά στο Ubiquitous Computing και στον τρόπο που λειτουργεί. Αναλύουμε τι είναι Ubiquitous Computing τον ορισμό του, τις δυνατότητες και λειτουργίες χρήσεως και την διάδοση στην σημερινή κοινωνία. Συζητάμε την ιστορία του και πως προέκυψε σαν έννοια, την συνάφεια του με τα ασύρματα δίκτυα και τις βασικές έννοιες. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το υλικό που απαιτείται για την υλοποίηση του Ubiquitous Computing. Συζητάμε την αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται καθώς και διαφόρους τύπους αισθητήρων. Επιπλέον αναφερόμαστε σε είδη μικρο– ελεγκτών, τις δυνατότητές τους και την χρήση τους σε συστήματα Ubiquitous Computing. Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της τεχνολογίας καθώς και στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προτείνουμε λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα ασφαλείας που προκύπτουν για το Ubiquitous Computing. Επιπλέον δίνονται μια σειρά από ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος ο χρήστης. Τέλος, διαμορφώνουμε και σχεδιάζουμε με το εργαλείο Google Sketch-Up μια σειρά από σενάρια όπου η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα έξυπνα σπίτια του μέλλοντος, όπως για παράδειγμα η αποτροπή κάποιου εισβολέα στο χώρο που φυλάσσεται από συστήματα παρακολούθησης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ubiquitous Computing el
dc.subject Διάχυτη Υπολογιστική el
dc.subject Έξυπνο σπίτι el
dc.title Ubiquitous Computing και δυνατότητες αξιοποίησης στα έξυπνα σπίτια el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου