Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Τα κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕ.ΘΕ.Α) - οργάνωση, λειτουργία και κοινωνική προσφορά.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Πολίτης - Στεργίου, Βαγγέλης
dc.contributor.author Καραδαγλίδου, Αθηνά Α.Μ. 14158
dc.contributor.author Καψάλη, Χριστίνα Α.Μ. 15639
dc.contributor.author Κεχαγιά, Αναστασία Α.Μ. 14505
dc.date.accessioned 2016-06-17T06:50:42Z
dc.date.available 2016-06-17T06:50:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/2337
dc.description.abstract Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε κοινωνικό αλλά και πολιτικό επίπεδο. Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι αφενός η παροχή υποστήριξης, βοήθειας και συμβουλευτικής όπου παρίσταται ανάγκη ενώ είναι σημαντικό πως σε αρκετές περιπτώσεις οι φορείς αυτοί λειτουργούν ως μοχλός πίεσης για την εισαγωγή βελτιώσεων και αλλαγών στα υπάρχοντα συστήματα και πολιτικές. Επίκεντρο της παρούσας εργασίας βρίσκεται η Μη Κυβερνητική Οργάνωση του ΚΕ.ΘΕ.Α., η οποία ως φορέας έχει αναπτύξει ένα δίκτυο υπηρεσιών για την παροχή θεραπευτικής φροντίδας, συμβουλευτικής και στήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων από ψυχοδραστικές ουσίες, αλκοόλ αλλά και τζόγο. Σύμφωνα με τη σχετική επισκόπηση της βιβλιογραφίας, το ΚΕ.ΘΕ.Α. έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα συνεκτικό δίκτυο υπηρεσιών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβάνοντας μία σειρά από προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες ποικίλων κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων. Τέλος, η σχετική αξιολόγηση καταδεικνύει υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας αλλά και κοινωνικής προσφοράς από εξειδικευμένους επαγγελματίες και πρώην αποφοίτους των προγραμμάτων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject ΜΚΟ el
dc.subject ΚΕ.ΘΕ.Α el
dc.subject Θεραπευτικές κοινότητες el
dc.subject Κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων el
dc.title Τα κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕ.ΘΕ.Α) - οργάνωση, λειτουργία και κοινωνική προσφορά. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου