Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διοικητική, οργανωτική και λειτουργική δομή της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κροκίδας, Θεόδωρος
dc.contributor.author Χριστοφίδου, Ιωάννα - Αρχοντία Α.Μ. 15807
dc.date.accessioned 2016-06-17T06:36:46Z
dc.date.available 2016-06-17T06:36:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/2336
dc.description.abstract Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1962 στη Νέα Ιωνία Βόλου, όπου σήμερα είναι μια διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων ενεργειακών έργων και με 50 χρόνια πορείας. Με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική, με αποτέλεσμα να παράγει το σύνολο σχεδόν των εσόδων της εκτός της Ελλάδας. Η ΜΕΤΚΑ συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των δέκα κορυφαίων κατασκευαστών ενεργειακών έργων στον κόσμο και το γεγονός αυτό την κατατάσσει ανάμεσα σε εκείνες τις επιχειρήσεις που προωθούν στο εξωτερικό μια εικόνα για την Ελλάδα διαφορετική από αυτήν που επικρατεί. Έχει την ικανότητα να εκτελεί τα έργα που αναλαμβάνει εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, επίσης η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει την υλοποίηση σύνθετων έργων υψηλών απαιτήσεων, τα οποία προϋποθέτουν τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία. Στον ενεργειακό τομέα έχει παρουσιάσει αρκετά έργα μεγάλης ισχύος, όπως αυτό στην Σαμψούντα της Τουρκίας, της κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο όπως και αυτό στο Πλοέστι της Ρουμανίας με την εγκατάσταση και έναρξη σε λειτουργία της μονάδας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 860 MW. Η σταθερότητα της εταιρείας και η οικονομική της ισχύ δεν είναι σημαντικά μόνο για την συμμετοχή της σε διεθνείς διαγωνισμούς και την εκτέλεση σημαντικών διεθνών έργων, αλλά επίσης έχουν συντελέσει για την ανάδειξη της ΜΕΤΚΑ σε ορισμένα έργα ‘ορόσημα’ για την χώρα μας. Κάποια από τα πιο γνωστά έργα ίσως είναι η ανέγερση της πεζογέφυρας Κατεχάκη του Ισπανού αρχιτέκτονα Santiago Calatrava, το στέγαστρο του Ποδηλατοδρομίου και της Δυτικής Αγοράς στο ΟΑΚΑ, του ίδιου αρχιτέκτονα, επίσης η συμμετοχή στην κατασκευή της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και η κατασκευή έξι μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο. Ακόμη και στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης η ΜΕΤΚΑ κατάφερε να διατηρήσει την πορεία της. Το έτος 2014 σημείωσε σημαντικά αποτελέσματα εφαρμόζοντας με συνέπεια την στρατηγική να διευρύνει ακόμα περισσότερο τα έργα της στο εξωτερικό. Επιπλέον συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς απόδοσης μερίσματος στους μετόχους της, που είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ανώνυμη εταιρεία el
dc.subject Όμιλος ΜΕΤΚΑ el
dc.title Διοικητική, οργανωτική και λειτουργική δομή της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου