Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Κωδικοποίηση καναλιού χρησιμοποιώντας κώδικες Block και συνελικτικούς κώδικες

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παρασκευάς, Μιχάλης
dc.contributor.author Κυριακίδου, Αγγελική Α.Μ. 0577
dc.contributor.author Λοίζου, Χριστίνα Α.Μ. 0759
dc.date.accessioned 2016-06-08T08:39:36Z
dc.date.available 2016-06-08T08:39:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/2333
dc.description.abstract Εδώ και χρόνια οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπολογιστές, αλλά και η συνεχόμενη εξέλιξή τους, είναι συνυφασμένοι με την ανθρώπινη ζωή, όπως για παράδειγμα στην τηλεϊατρική, τα χειρουργικά ρομπότ, τα στρατιωτικά συστήματα, τις τηλεπικοινωνίες κλπ. Η ανάγκη για την αξιοπιστία των δεδομένων στις νέες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των κωδικών διόρθωσης λαθών. Πρόκειται για συστήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών, που εισέρχονται σε τμήματα της πληροφορίας, η οποία μεταφέρεται μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω του θορύβου αλλά και από το κανάλι μετάδοσης. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες κωδικών διόρθωσης, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τη δομή και τη φύση των αλγόριθμων που χρησιμοποιούν. Σκοπός και αντικείμενο της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση των δύο κυριότερων κατηγοριών κωδικών διόρθωσης λαθών, τους συνελικτικούς και γραμμικούς μπλοκ κώδικες. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αποκωδικοποίηση el
dc.subject Κώδικες διόρθωσης λαθών el
dc.subject Μπλοκ κώδικες el
dc.subject Συνελικτικοί κώδικες el
dc.subject Τηλεπικοινωνίες el
dc.subject Hamming el
dc.title Κωδικοποίηση καναλιού χρησιμοποιώντας κώδικες Block και συνελικτικούς κώδικες el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου