Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Εξέλιξη του μάρκετινγκ τα τελευταία 20 χρόνια.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γκίκας, Δημήτριος
dc.contributor.author Πετρούτσα, Μαρία
dc.date.accessioned 2016-05-19T09:28:51Z
dc.date.available 2016-05-19T09:28:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/2308
dc.description.abstract Η έννοια του Μάρκετινγκ είναι μια συγκεχυμένη ιδέα για πολλές επιχειρήσεις, κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους. Αρχικά, το μάρκετινγκ δεν είχε πάντα την μορφή που έχει τώρα. Ουσιαστικά ξέροντας το πόσο γρήγορα εξελίσσεται η αγορά, τόσο σε επίπεδο καταναλωτικής συμπεριφοράς όσο και σε τεχνολογικής ανάπτυξης, είναι θετικό ότι εφαρμόζουν οι εταιρίες τακτικές σχετικά με την εποχή. Η ουσία του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων βρίσκεται, με λίγα λόγια, στη θεώρηση των σημερινών εναλλακτικών στρατηγικών αποφάσεων με βάση τα πιθανά τους αποτελέσματα μελλοντικά. Επομένως, σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία διαδραματίζει και ο εντοπισμός των πιθανών απειλών αλλά και των ευκαιριών. Συνεπώς, σκοπός της στρατηγικής μάρκετινγκ είναι να κερδίσει πελάτες με τη δημιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος». Η επιλογή της αγοράς (τμήμα) – στόχος καταναλωτών, ο προσδιορισμός του ανταγωνισμού (ανταγωνιστές – στόχοι) και η στρατηγική τοποθέτησης (που και πως θα δράσει η επιχείρηση) είναι τα τρία στοιχεία που καθορίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Το στρατηγικό πλάνο Μάρκετινγκ χωρίζεται σε επιμέρους τομείς που περιλαμβάνουν τη στρατηγική Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο, στα Social Media και το Ε-Marketing. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Στρατηγικό μάρκετινγκ el
dc.subject Διοίκηση και οργάνωση el
dc.title Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Εξέλιξη του μάρκετινγκ τα τελευταία 20 χρόνια. el
dc.title.alternative Ανάλυση και σύγκριση περιπτώσεων των εταιριών IBM - APPLE - SUN. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου