Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. Τόμος 3ος.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author ΓΚΑΡΜΠΟΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ολυμπίου
dc.contributor.author ΜΑΤΑΚΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, του Σαμίου
dc.date.accessioned 2016-03-17T10:49:44Z
dc.date.available 2016-03-17T10:49:44Z
dc.date.issued 1837
dc.identifier.other 22958
dc.identifier.uri http://83.212.169.185/123456789/2236
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΥΠ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΚΝΟ (πρότερον ΧΑΥΚΟΤΑ) el
dc.title ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. Τόμος 3ος. el
dc.type Βιβλίο el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής