Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Πλοήγηση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ανά Τίτλο

Πλοήγηση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ανά Τίτλο

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Γιακουμέλος, Γεώργιος Α.Μ. 0951; Χριστιανός, Γεώργιος Α.Μ. 1132 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  • Το 1 κεφάλαιο παρέχει μία εισαγωγή στην έννοια της Responsive σχεδίασης, παραθέτοντας στοιχεία πριν κανουμε χρήση της μεθόδου αυτής, παρουσιάζοντας παράλληλα λανθασμένες κατασκευαστικές χρήσεις. Τέλος γίνεται μια μικρή ...
 • Τσώνης, Χρήστος (15326) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021-03)
  Ο Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning) είναι ένα εύχρηστο εργαλείο το οποίο ενσωματώνει εφαρμογές σε όλες τις πτυχές μιας επιχείρησης σε μία ισχυρή πολυλειτουργική πλατφόρμα. Μπορεί να συνδυάσει ...
 • Κακαβάς, Θάνος Α.Μ. 1394; Κρητικοπούλου, Ελπίδα - Μαρία Α.Μ. 1953 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Το Software Defined Networking αποτελεί μία διαφορετική προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας των δικτύων. Με τον γνωστό κλασσικό τρόπο τα δίκτυα ενσωματώνουν τόσο το φυσικό επίπεδο (σηματοδοσία) όσο και τη λογική για τον τρόπο ...
 • Λούνγκου, Βασίλε (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016-10)
 • Ψάρρης, Φώτης (15346) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2022-04)
  Θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση ιστοριών και επιχειρηματικών μοντέλων γνωστών εταιρειών, οι οποιές ήταν σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη της τεχνολογίας με την πάροδο του χρόνου. Δομή Εργασίας Η ...
 • ΤΣΕΒΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ (2931) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2022-05)
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία εξετάζεται η συνύπαρξη του time sensitive networking με τα 5G δίκτυα. Αρχικά παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των γενιών των ασύρματων δικτύων από το 1G στο 5G. Στην συνέχεια γίνεται εκτεταμένη ...
 • Ντούλε, Εμμανουέλα Α.Μ. 1998 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός δικτυακού τόπου που θα υλοποιεί ολοκληρωμένο σύστημα για την παρουσίαση ταξιδιωτικών προορισμών, άλλα και δραστηριοτήτων που θα μπορεί ο χρήστης να συμμετέχει ανάλογα ...
 • Χαχαλάς, Θεόφραστος Α.Μ. 0346 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσουμε τις δυνατότητες αξιοποίησης του Ubiquitous Computing αλλά και τους κινδύνους και περιορισμούς που υπάρχουν από τη χρήση τους. Επιπλέον θα αναζητήσουμε ...
 • ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ(2885) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021-06)
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των τεχνολογιών Docker, Flask, Python καθώς η υλοποίηση μίας εφαρμογής μέσω αυτών των τεχνολογιών. Η εφαρμογή έχει στόχο την δημιουργία μίας πλατφόρμας, στην οποία ...
 • Μπισάνη, Γκραντιόλα; Σελλά, Αέρντα (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017)
  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια πλήρης περιγραφή της εργασίας όσον αφορά το θέμα της, τους στόχους που επιδιώκει να καλύψει καθώς επίσης και τη δομή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στις υπηρεσίες του ...
 • Τσιόγκα, Μαρία Α.Μ. 0876; Κουφουδάκης, Κωνσταντίνος Α.Μ. 14392 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
 • ΤΣΙΟΓΚΑ, ΜΑΡΙΑ (0876); ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (14392) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021-11)
 • Ακριβός, Μάριος Α.Μ.1638; Κορκοντζήλας, Ιωάννης Α.Μ.1717 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στο επιστημονικό αντικείμενο της μηχανικής όρασης. Με τον όρο μηχανική όραση εννοούμε την προσπάθεια εξομοίωσης της ανθρώπινης όρασης από κάποια συσκευή, όπως ένα ρομπότ ή άλλο ...
 • ΑΡΓΥΡΑΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ(1873); ΧΑΛΔΕΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2067) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021-11)
  Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία προχωρήσαμε στην μελέτη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα, την κατηγορία της μηχανικής όρασης (Computer Vision). Μετά την καταγραφή της απαραίτητης θεωρίας, προχωρήσαμε ...
 • ΒΑΡΕΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (1882) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-10)
  Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την κατανόηση της έννοιας τών αλγορίθμων σε μοντέλα διαχείρισης γνώσης και τις εφαρμογές τους με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη διδασκαλία και μάθηση. Επίσης έχει σαν στόχο τη ...
 • Σαμαρά, Βασιλική (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Κύριος σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή και η ανάλυση των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό ομοιότητας εννοιών σε ετερογενή μοντέλα πληροφοριών, καθώς και η μελέτη αλγορίθμων ταιριάσματος ...
 • Γεωργαλάς, Στυλιανός, 2097; Κορώνης, Λάμπρος, 2146 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-12)
  Αντικείμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η Κρυπτογραφία και η εξέλιξη της. Ειδικότερα, θα μελετηθεί η ιστορική αναφορά της εμφάνισης της κρυπτογραφίας με έμφαση στην σύγχρονη εποχή και στους κώδικες κρυπτογράφησης ...
 • Σκορδάς, Παναγιώτης Α.Μ. 2223 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
  Στην παρούσα πτυχιακή θα γίνει αναφορά στην Εθνική Στρατιγική και την Εθνική Αρχιτεκτονική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στη χώρα μας. Θα παραουσιαστούν καλές πρακτικές ΕΣΜ στην Ελλάδα και διεθνώς, θα αναφερθούν οι ...
 • Μήλας, Ανδρέας Α.Μ. 0502 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018-05)
  Η πτυχιακή μου εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Ο χωρισμός αυτός έχει προέλθει μετά από μελέτη για την καλύτερη κι ευκολότερη ανάγνωση αυτής της πτυχιακής εργασίας από τον οποιονδήποτε. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται ...
 • Λαμπροπουλος, Φωτιος (2010) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου