Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δημιουργία Ηλεκτρονικου Καταστήματος Εμπορίας Προϊόντων Κατοικίδιων με Χρήση της Πλατφόρμας OpenCart

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ασημακόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.author Νίτσας, Δημήτρης (1767)
dc.date.accessioned 2022-09-20T07:39:57Z
dc.date.available 2022-09-20T07:39:57Z
dc.date.issued 2022-08
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10608
dc.description.abstract Τισ αγοροπωλθσίες προϊόντων ι υπηρεσιων μεσω ηλεκτρονικών δικτυων που ονομάζεται e-commerce δηλαδι ηλεκτρονικό εμπόριο, εκμεταλλευτικαν πολλοί ιδιώτες και επιχειρηματίες για την εξάπλωση των εμπορικων τους συμφερόντων. Η πτυχιακή εργασία βασίζεται στην ανάλυση και δημιουργία μιασ ιστοςελίδας (πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου), θ οποία στρρίζεται ςτθν πλατφόρμα OpenCart για την διαχείριση και προωθηση προϊόντων κατοικίδιων κακϊσ κα παρουσιάζεται θεωρητικη ανάλυση, μελετη κατανόηση της λειτουργίασ του ηλεκτρονικου καταςτιματος. Οι κύριες τεχνολογίες και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθουν για τθν επίτευξη αυτου του στόχου είναι η HTML, η PHP, το OpenCart, το XAMPP και η MySQL. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.title Δημιουργία Ηλεκτρονικου Καταστήματος Εμπορίας Προϊόντων Κατοικίδιων με Χρήση της Πλατφόρμας OpenCart el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου