Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
dc.contributor.author ΑΙΣΩΠΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (7078)
dc.contributor.author ΑΙΣΩΠΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ (Α.Μ. 7077)
dc.date.accessioned 2022-03-15T09:49:31Z
dc.date.available 2022-03-15T09:49:31Z
dc.date.issued 2022-03
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10117
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία, με τίτλο “ Προσομοίωση μελέτης σε υπηρεσίες του Δήμου Λεβαδέων ”, έχει ως αντικείμενο να αναλύσει τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία, και την επίδραση αυτών στην υγεία και ασφάλεια. Την παροχή κατάλληλων πληροφοριών για την αντιμετώπισή τους και την εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού χώρου των εργαζομένων. Σκοπός της μελέτης είναι να κατανοηθεί σε βάθος, πώς μπορεί να γίνει η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου κατά τη διαδικασία της καταγραφής, της πρόβλεψης και της μελέτης των επικίνδυνων παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν από μια αδιάφορη-μικρή έως μία πολύ σοβαρή επίπτωση στην υγεία-σωματική ακεραιότητα του εργαζόμενου. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματεύονται όλες οι αναγκαίες ορολογίες, νομοθεσία και υποχρεώσεις που οφείλουν να πληρούν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι με την εργασία. Συνεχίζοντας στο επόμενο κεφάλαιο αποδίδονται οι έννοιες του κινδύνου, πως δηλαδή ο κίνδυνος γίνεται ποιοτικά αντιληπτός και οι βασικές ενέργειες εκτίμησης και ταξινόμησης του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια μεθοδολογία, σκοπός της οποίας είναι ένας τρόπος ανάλυσης – κατανόησης των κινδύνων, και συμπεριφοράς που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Πιο συγκεκριμένα εφαρμόζονται μια σειρά λογικών βημάτων προκειμένου να μπορέσει να χτιστεί μια εύχρηστη μεθοδολογία μια δομή ενδεχόμενων ενεργειών, την οποία ακολουθώντας την, να μπορεί ο εκάστοτε μελετητής να αντιμετωπίσει ένα πιθανό κίνδυνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου είναι η εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας στην Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Λεβαδέων. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο εξάγεται ένα συμπέρασμα, της θεωρίας σε συνάρτηση με την πράξη και τον τρόπο εφαρμογή τους στην συνταχθείσα μελέτη. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΥ el
dc.title ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου