Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Πειραματική διερεύνηση χαρακτηριστικών καμπύλων υγρασίας με τη μέθοδο της τράπεζας πίεσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μαλάμος, Νικόλαος
dc.contributor.author ΘΕΡΙΑΝΟΥ, ΠΕΛΑΓΙΑ Α.Μ.12421
dc.date.accessioned 2022-03-02T10:31:06Z
dc.date.available 2022-03-02T10:31:06Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10060
dc.description.abstract Η μεγάλη αξία για όσους υπολογίζουν το αρδευτικό νερό, εντοπίζεται στο ότι μπορούν να προσδιορίσουν, τη μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να συγκρατήσει το έδαφος, χωρίς άλλες αξιοσημείωτες μειώσεις από την εσωτερική στράγγιση. Η χαρακτηριστική καμπύλη υγρασίας επιτρέπει τη μελέτη της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στη μύζηση και την ποσότητα του εδαφικού νερού σε όλο το εύρος της εδαφικής υγρασίας. Αυτό ήταν η βάση για την πραγματοποίηση της πτυχιακής εργασίας με θέμα: «Πειραματική διερεύνηση Χαρακτηριστικών Καμπύλων Υγρασίας με τη μέθοδο της τράπεζας πίεσης - Περίπτωση εδαφών περιοχής Πύργου Ηλείας». Για την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής, χρειάστηκε αρκετός χρόνος και κόπος. Επίσης η υπευθυνότητα ήταν άλλος ένας παράγοντας που έπρεπε να υπάρχει κατά την εκτέλεση της πειραματικής διαδικασίας. Συναντήθηκαν δυσκολίες μέσα στο εργαστήριο, που ξεπεράσθηκαν όμως με σωστή συνεργασία καθώς δόθηκαν έγκαιρες και έγκυρες λύσεις. Έτσι εκτελέσθηκαν, καταγράφηκαν και σας παρουσιάζεται αυτή η εργασία. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ιδιότητες εδάφους el
dc.subject Εδαφική υγρασία el
dc.subject Μηχανική ανάλυση εδάφους el
dc.title Πειραματική διερεύνηση χαρακτηριστικών καμπύλων υγρασίας με τη μέθοδο της τράπεζας πίεσης el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου